• projekt & nätverk •


ung sluss

Samverkans Lounge för Unga i Sydöstra Skåne

Samverkanspartners i projektet är Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) som är projektägare, Arbetsförmedlingen och de fyra SÖSK-kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.

Syftet med projektet är att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Idén att arbeta med fyra lokala Navigatorcentrum i samverkan, uppbyggda enligt Unga In-metodiken, har vuxit fram och planeras nu att bi en långsiktig satsning i SÖSK. Det kommer att bli fyra mötesplatser, med en dörr in, där olika aktörer samverkar med unga människor i centrum.

Målgruppen är unga mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Många i målgruppen lider av psykisk ohälsa och andra funktionsnedsättningar, en del har diagnos, flera har det inte. För många av dessa personer har befintliga resurser inte räckt till och detta har förödande effekter för både individen och samhället. Med projektet vill vi förstärka och höja kvaliteten i arbetet med att öka sysselsättning och deltagande i utbildning bland unga kvinnor och män i målgruppen. Vi kommer att ta hjälp av en välbeprövad och framgångsrik metod, Unga In-metoden, som erbjuder effektiva redskap för att möta de utmaningar som tecknats ovan och som skapar direkta effekter hos de unga. Flera Navigatorcentrum arbetar idag med samma metoder och förhållningssätt som varit framgångsfaktorer i Unga In, det vill säga individen i centrum, individanpassade lösningar, flexibilitet, respektfullt bemötande och intresse för hela livssituationen och möten i lounge-miljöer istället för på myndighetskontor. Metodiken består i att hjälpa individen att ta små steg för sin egen utvecklings skull och att bilda en tydlig bro mellan en problemfylld vardag och kravställande myndigheter.

Unga kvinnor och män kommer att anställas som så kallade ungdomsspanare av kommunerna via Arbetsförmedlingen och dessa kommer att ha en central roll i projektet genom att arbeta med både uppsökande verksamhet och informationsarbete för att nå målgruppen samt som stödpersoner för projektets deltagare under projektets gång både på Navigatorcentrumet och vid besök hos myndigheter, arbetsgivare mm.

Bemötandet är av ytterst vikt för att kunna nå och identifiera det stöd som varje deltagare behöver, det handlar om att bygga upp en god relation till unga kvinnor och män som ofta saknar förtroende för myndigheter och gärna undviker kontakt med dem. Ett holistiskt förhållningssätt och genuint intresse för deltagarens hela livssituation är utgångspunkten vid den kartläggning som görs i början av deltagarens resa genom projektet för att kunna få en helhetsbild över vad som hindrar deltagaren att komma vidare i nästa steg. Likväl är individuellt anpassade aktiviteter och flexibilitet viktigt för att lyckas.

Exempel på förberedande aktiviteter är:

  • Jobbsökarstrategier – matchning

  • Rekryteringsträffar

  • Arbetsplatsbesök

  • Jobbskuggning

  • Coachning i grupp och individuellt

  • Studiebesök

  • Praktik

Huvudfokus för alla unga som saknar grundskole- eller gymnasiekompetens är att vägleda dem mot att slutföra skolan och hitta långsiktiga mål. Friskvård och hälsa både i teori och praktik kommer att få en central roll i gruppcoachingen. Förbättrad självkänsla och självkännedom, nya mer hälsosamma rutiner och livsval eller möte med arbetslivet genom arbetsplats- och studiebesök, jobbskuggning och praktik kan vara det som blir avgörande för att komma vidare.

Det förväntade resultatet

  • minst 55 % av deltagarna ska ha gått vidare till studier eller arbete efter deltagandet i projektet

  • att deltagarna ska få egna erfarenheter från arbetsmarknaden och känna sig mer motiverade till att avsluta eventuell ej slutförd gymnasium

  • minst 75 % av deltagarna upplever att de står närmare arbetsmarknaden, att de ökat sin egen makt och självkänsla och att projektet gett dem bättre kunskap om hur samhället fungerar

 

Ung sluss på Facebook

Ung Sluss Simrishamn, Storgatan 12
Ung Sluss Tomelilla, Stationshuset
Ung Sluss Ystad, Skansgatan 2

Kontakt

Har du frågor om verksamheten på Ung Sluss? Kontakta då någon av verksamheterna i Simrishamn, Ystad eller Tomelilla direkt (se Facebook-länkar ovan).

För frågor om projektets administration kontakta: Madelene Johansson
Samordnare SÖSK-kansliet
Telefon: 0411 - 57 71 97 eller 070 - 947 71 97
E-post: madelene.johansson@sydostskane.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11
271 41 Ystad