• projekt & nätverk •


regional matkultur skåne

SÖSK är licensägare till varumärket Regional Matkultur Skåne, med idag 78 medlemsföretag i Skåne som använder varumärket för vägleda konsumenten/besökaren till den regionala maten.

www.culinary-heritage.com
www.facebook.com/Matkulturskane

Här hittar du Din vägvisare till den skånska maten 2019/2020. Den tryckta foldern finns hos företagsmedlemmar samt på Skånes turistbyråer.