• om sösk •


övergripande långsiktiga mål

  • Att skapa en samsyn mellan olika aktörer i våra kommuner kring hur vi vill att sydöstra Skåne ska utvecklas för att skapa hållbara och effektiva fysiska strukturer.
  • Att vi talar med en gemensam röst: vi jobbar som en region och utvecklar varandras värden och jobbar gemensamt för dessa.
  • Att arbeta strategiskt och drivande med infrastrukturfrågor så att sydöstra Skåne får ta bättre del av satsningarna i regionen.
  • Att understödja projektutveckling i syfte att nå målet att EU:s fonder och program används till att lyfta eller förhöja förvaltningarnas ordinarie verksamhetsutveckling.
  • Att SÖSK ska upplevas som en del av kommunernas ordinarie verksamhet.