• projekt & nätverk •


infrastruktur och byutveckling i öresund

IBU-Öresund (Infrastruktur och Byutveckling i Öresund) var ett samarbete mellan olika regionala aktörer på båda sidor Öresund som hade till syfte att bidra med ett nytt strategiskt underlag för utveckling i Öresundsregionen för att på detta sätt göra regionen konkurrenskraftig och attraktiv.

SÖSK var en av 33 parter i projektet. SÖSK-samordnaren satt styrgruppen för delprojektet IBU 1, Öresundsregionens infrastruktur och tätortsutveckling, och deltog även i Samspelsgruppen under IBU1.

IBU-Öresund föregicks av de tidigare Öresundsprojekten ÖRIB I och ÖRIB II.

Läs mer om IBU-Öresund på www.ibu-oresund.se