• Fyra kommuner i samverkan •

OM SÖSK


SÖSK är ett samverkansorgan mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad som verkar för samverkan kring utvecklingen av ett tillgängligt sydöstra Skåne som attraherar såväl boende som företag och besökare.

läs mer

arbetsområden


Fokus för det gemensamma arbetet inom sydöstra Skåne är att utveckla en tillgänglig region som attraherar såväl boende som företag och besökare. För att lyckas med detta arbetar SÖSK med fyra prioriterade arbetsområden.

läs mer

projekt & nätverk


Utöver basverksamheten och de prioriterade arbetsområdena bedriver SÖSK ett antal projekt och nätverk.

läs mer