• projekt & nätverk •


Four Corner Culture Heritage

Four Corner Culture Heritage var ett treårigt projekt som pågick under perioden 2008-2011 med fokus på att hitta nya sätt att utveckla upplevelsen vid besök av regionernas kulturarv och småbåtshamnar. Projektet finansierades bland annat av EU genom Södra Östersjöprogrammet. Projektansvarig inom SÖSK var Frida Lindén.

Läs mer om projektet på www.four-corners.org

EU_SBP_logo_text.jpg