Ansökan om företagsmedlemskap i Regional Matkultur Skåne

Läs igenom kriterierna för medlemskap i Regional Matkultur Skåne – Europa innan du fyller i ansökan. Kriterierna hittar du här.

 

Ägarförhållanden *
http://
Kontaktperson *
Kontaktperson
Observera att du måste skriva den fullständiga adressen, till exempel www.facebook.com/mittforetag
Observera att du måste skriva den fullständiga adressen, till exempel www.instagram.com/mittforetag
Kategori *
Du kan välja flera kategorier om det är relevant.
Ge en kort beskrivning av hur ni arbetar med regionala råvaror.
Ge exempel.
Ge exempel.
Jag är medveten om att genom att fylla i och skicka in denna ansökan om ett företagsmedlemskap inom Regional Matkultur Skåne åtar vi oss att följa de regler som Regional Matkultur Skåne - Europa har formulerat. Jag är också införstådd med att licensägarna Sydöstra Skånes Samarbetskommitté har rätt att återkalla detta medlemskap om de uppställda reglerna inte följs och att medlemskapet omprövas årligen. *
Vid godkänt medlemskap kommer vi att publicera en länk till Regional Matkultur Skånes webbplats på vårt företags webbplats. *
Jag godkänner att Regional Matkultur Skåne behöver spara och behandla personuppgifter om vårt företag för att kunna skicka ut information till medlemsföretagen samt för att kunna marknadsförs vårt företag på webb, i tryck och på sociala medier. Den information som Regional Matkultur Skåne hanterar om medlemsföretagen är organisationsnummer, kontaktperson och postadress (för administration och fakturering), samt kontaktuppgifter som e-postadress, telefonnummer, sociala media adresser etc. som publiceras på www.culinary-heritage.com . Jag är medveten om att vi har rätt att kontakta Regional Matkultur Skåne om vi vill ha ut information om de uppgifter som hanteras, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att uppgifterna raderas. Jag är också medveten om att eventuella klagomål på behandlingen av personuppgifter kan inges till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.